Prøv avisen

Ugens kirkenyheder: Pas på fake news og discountbedemænd

Pas på fake news, som stammer fra Satan, lyder det fra pave Frans op til katolikkernes kommunikationsdag i dag. Herhjemme lyder advarslen mod discountbedemænd, som kan gøre begravelser og bisættelser "lige lovlig spændende." Foto: Andrew Medichini/Ritzau Scanpix og Anthon Unger/ritzau/arkivfoto

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

”For nylig oplevede vi, at bedemanden inklusive kisten med den afdøde dukkede op kun 10 minutter før højtideligheden begyndte. Wauw, så får både pårørende og kirkens personale da lige lov at mærke, at vi i hvert fald ikke er døde – hjertet banker taktfast.”

Eva Kristine Mikkelsen, formand for menighedsrådet i Tved Sogn, om de såkaldte “discountbedemænd.”

Kirkens kvaler med moneterne

Det er ikke småmønter, den danske folkekirkes 10 stifter har liggende på kistebunden, eller rettere sagt investeret i stats- og realkreditobligationer. Men folkekirkens kapital på mere end fem milliarder kroner har de senere år givet så lavt et afkast, at stifterne nu vil investere pengene, der hovedsageligt kommer fra forudbetalte gravsteder, i såkaldte erhvervsobligationer. De er mere risikofyldte, men kan samtidig give større afkast.

Men, men. Det er ikke noget for folkekirken at udsætte sig for en større risiko for at tabe penge, lyder kritikken fra politikere og eksperter. Kirkeminister Mette Bock (LA) er dog helt tryg ved bedre forrentningsmuligheder og kalder det “en forbedring, som ligger i tråd med kirkens tradition for, at den type ændringer skal kunne komme nedefra.” Også formand for Stifternes Kapitalforvaltning beroliger kritikerne ved at understrege, at investeringerne må foretages “så etisk, det kan lade sig gøre.”

Det er også en større del af kirkens fem milliarder kroner, der investeres, end tidligere. Det handler om, at pengene i mindre grad bliver brugt ude i sognene. Selvom det er muligt for de lokale sognekirker at søge støtte til større projekter, er det i dag kun 31 procent af pengene, der er lånt ud til stifterne, mod 44 procent for blot fem år siden. Det kan skyldes menighedsrådenes manglende fidus til at søge penge, men det kan også skyldes, at det i nogle tilfælde kan være billigere bare at låne pengene i banken, vurderer Jette Marie Bundgaard-Nielsen, der er formand for Danmarks Provsteforening.

Kirkens kvaler med bedemændene

Kister, der kommer for sent, og urner, der placeres tilfældige steder. Flere kirker har problemer med de såkaldte “discountbedemænd,” der tilbyder billige, netbaserede løsninger, men i flere tilfælde mangler viden og indsigt i, hvad det vil sige som bedemand at skulle hjælpe de efterladte igennem en svær tid.

Tved Kirke er et af de steder, hvor begravelserne er blevet “lige lovlig interessante” efter tilkomsten af discountbedemænd, skriver menighedsrådsformand Eva Kristine Mikkelsen i et debatindlæg. For nylig var en urne eksempelvis blevet afleveret i hendes kollegas carport ved siden af grillen, så man kunne undre sig: Er det en grillstarter? Er det moster Oda?

Der er brug for autorisation, så enhver båtnakke ikke kan blive bedemand, mener sognepræst Mikkel Wold fra Marmorkirken, for det er de pårørende, det går ud over.

Norges kvaler med en gudsbenådet regent

Den norske konge har siden landets frigørelse fra Danmark haft status af "hellig" ifølge landets grundlov. Men ikke længe endnu, for det lovgivende Stortinget har besluttet, at selvom monarken skal forblive beskyttet med immunitet, skal denne fremover fratages sit embedes legitimitet fra Gud.

“Det er ikke længere naturligt at se kongemagten som del af en guddommelig ordning, hvor al øvrighed stråler ned fra Vorherre,” forklarer Michael Tetzschner fra regeringspartiet Højre. Det ligger ganske enkelt for langt fra nutidens nordmænd, som afskaffede kristendommens rolle som statsreligion tilbage i 2012.

Kirkens kvaler med danskerne?

- Nej, tværtimod, ingen kvaler dér! Folkekirken har succes med at tilpasse sig folket, viser en ny ph.d.-afhandling fra Københavns Universitet. Det er især tiltag som spaghettigudstjenester, babysalmesang og drop-ind dåb, der afspejler en mere “forbrugerrettet” indsats, som evner at tilpasse sig folks behov.

Karen Marie Leth-Nissen, som står bag ph.d.’en, fremhæver også bedre og mere udviklingsorienteret indsats fra provsternes side samt den stabile indtægt fra kirkeskatten som nogle af grundene til, at folkekirkens arbejde lykkes så godt.

Ugens kirke

Det var en kirkeindvielse lidt ud over det sædvanlige, der fandt sted tidligere på ugen på Falster. Her er der oprettet en ny kirke for dem, ingen vil lege med; de indsatte i det nye lukkede højsikkerhedsfængsel Storstrøm Fængsel. Når mennesker er frarøvet deres frihed, nytter den kristne tale om mennesket som frit så overhovedet noget? Ja, understregede biskop Marianne Gaarden i sin tale ved indvielsen, for der ligger en frihed i det at kunne tilgive. Læs reportagen fra Storstrøms indvielse her.

Ugens opsang: Fake news kommer fra Satan

Fake news er en verdensomspændende epidemi, og journalister verden over har et personligt ansvar for at fortælle sandheden. Sådan lyder det fra pave Frans som optakt til den katolske kirkes verdens-kommunikationsdag i dag. I et officielt dokumentadvarer han om, at fake news kommer fra Satan, og at fænomenet allerede begyndte sin udbredelse, da Eva i skabelsens tid blev fristet af den løgnagtige slange til at spise af kundskabens træ.

Det er ikke dumt af paven af bruge så stærke bibelske billeder til at udtale sig om medier og kommunikation, vurderer den danske medieforsker Mark Blach-Ørsten, der giver pave Frans ret i, at troen på forkerte fakta kan lede os til at træffe beslutninger, der kan ende katastrofalt.

Det skriver de andre:

“Konf” er sejt, “konfi” er yt: Kom med på noderne i konfirmandernes slangudtryk
Politiken

Hun er både læge, mor og muslim, og hun er imod omskærelse
Berlingske

Italienske videnskabsmænd har gennemsøgt Tutankhamons gravkammer i håb om at finde ukendte rum - men forgæves
Berlingske

På Lyø kan man ringe til de døde fra en gammel telefonboks
Fyens.dk