Ugens kirkenyheder: Trosfrihed, magt og præst under pres

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Mission over grøntsager: Den markante præst og missionær Henrik Højlund fra Løsning flyttede 250 kilometer til København, vaklede og ramte muren, men vil leve med fokus på forventning. Her i samtale med den lokale grønthandler Abaz på Nørrebro. Foto: Leif Tuxen

Ugens citat

"Gud siger gennem Paulus: ’Henrik, lad være med at klynke. Du er trængt, du er tvivlrådig, og det er helt okay.’"

- Sognepræst Henrik Højlund om sine nye udfordringer som sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro.

Præst under pres

Der er nu gået et år, siden den konservative sognepræst og debattør Henrik Højlund rykkede teltpælene op og flyttede fra Løsning og Korning i Østjylland til Nørrebro i København for at tiltræde som præst i Kingos Kirke. Men selvom han efterhånden er kommet på plads i sit nye embede i et multikulturelt epicenter, føles det som meget længere væk end de 250 kilometer, der reelt er mellem hans fortid og nutid.

Magt under pres

Langt fra Nørrebros multikultur, i det sønderjyske grænseland, er der nu dukket en ny stridssag op om magtens beføjelser i Haderslev Stift inden for ganske kort tid. Endnu engang kritiserer et menighedsråd biskop Marianne Christiansen, men denne gang handler det om ansøgningsprocedurer. Efter kun at have fået fire ansøgninger til et præsteembede i Sct. Marie Kirke i Sønderborg - samme kirke, som for nylig lagde hus til sagen om “evolutionspræsten” - besluttede biskoppen at genopslå stillingen, uden at konsultere menighedsrådet vel at mærke.

“Det er altså ikke en ordentlig måde at behandle et menighedsråd på”, lyder det fra menighedsrådsformand Ejler Skjerning.

Det er ikke kun menighedsrådet, der er forbløffede over biskoppens ageren. Også fra politisk hold og i Præsteforeningen vækker det undren, og retsteolog Kristine Garde mener ligefrem, at Christiansen ved sin handling “annullerer menighedsrådets kaldsret”.

Marianne Christiansen selv mener at have fulgt normal praksis, og finder ikke processen problematisk. Men tilbage står spørgsmålet om, hvem der egentlig har det sidste ord, når man skal ansætte en præst: Er det Kirkeministeriet, biskoppen eller menighedsrådet?

Trosfrihed under pres

Man er kun en rigtig inder, hvis man er hindu. Sådan lyder det fra den indiske præsidents parti, og det er blot et af mange eksempler på, hvordan tros- og religionsfriheden har lidt tilbagegang de seneste par år. Sådan lyder det i en ny rapport, der peger på, at hvor trosfriheden tidligere var presset af ekstremistiske organisationer som eksempelvis islamister, sker der nu en forværring af diskriminationen fra officiel, statslig side.

Et andet eksempel er Kina, hvor religionsfriheden har fået trangere kår. Det kinesiske styre har nu selv bekræftet eksistensen af genopdragelseslejre for "forkert tænkning" og "religiøs ekstremisme". Forfølgelsen og interneringen er primært møntet på den muslimske befolkning i Xinjiang-provinsen, fortæller generalsekretær i Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen, som netop har besøgt Kina.

I Danmark står det bedre til med religionsfriheden, men åndsfriheden er under pres, lyder det fra flere sider. Derfor blev en forening for åndsfrihed stiftet tidligere på året. Og nu får kampen for åndsfrihed altså også opbakning fra Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, der vil sætte fokus på emnet fra sin stol i en nyoprettet demokratikommission, som for første gang skal mødes i morgen.

Forhud under pres

Og så er en gammel traver, nemlig debatten om omskæring, tilbage på dagsordenen, efter at Folketinget i fredags førstebehandlede et borgerforslag fra foreningen Intact Denmark om en 18-års aldersgrænse for omskæring af drenge.

I USA, hvor det er anslået, at 77 procent af befolkningen er omskåret som spædbørn, findes der en søsterorganisation til foreningen bag borgerforslaget mod omskæring. Den hedder Intact America, og den beskriver nu Danmark som et foregangsland på området og en isbryder blandt internationale omskæringsmodstandere. Det Jødiske Samfund genkender billedet af Danmark som foregangsland, men advarer om, at et forbud vil medføre reel risiko for, at en del af den jødiske befolkning udvandrer.

Også avisens chefredaktør Erik Bjerager er bekymret over, hvad det vil betyde, hvis Danmark indskrænker religionsfriheden. Han forudser, at vi med den nuværende udvikling stiler mod “et postkristent, stærkt individualiseret og historieløst samfund, hvor respekt for overleveret kultur er for nedadgående.”

Det skriver de andre

  • Ejendomsgigant udlejer til Scientology: Naboer i oprør
    Berlingske
  • Yang Yo bliver forfulgt, fordi han tror på Bibelen frem for kommunistpartiet
    Politiken
  • Landets klogeste er præget af ukristelig uvidenhed
    Berlingske