Prøv avisen

Ugens kirkenyheder: Usikre donationer og usikker sprogbrug

Kan Inger Støjbergs (V) ramadan-polemik kaldes "religionsforfølgelse" i samme ombæring som halshugning af kristne i Mellemøsten? Foto: Rasmus Juul

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Ugens citat:

“Det er ikke en gummiparagraf, man kan proppe alt muligt ned i, kalde det religion og så te sig, som man vil.”

Niels Valdemar Vinding, adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, om religionsfrihedsparagraffen i Grundloven, som blev prøvet ved retten af religiøse Santo Daime-tilhængere.

Usikker drik

Det blev en principiel sag, da Højesteret tidligere på ugen skulle tage stilling til, om tilhængere af den religiøse gruppe Santo Daime må importere den hallucinations-fremkaldende drik ayahuasca. Og det måtte de ikke, var rettens dom. Grundlaget var, religionsfriheden kun gælder sålænge, den ikke truer den offentlige orden, sundhed eller sædelighed, og i denne sag var hensynet til den offentlige orden overskyggende for religionsfriheden.

Usikre donationer

Ikke kun religionsfriheden er mejslet ind i Grundlovens gamle papirsider. Siden dens tilblivelse i 1849 har der stået, at trossamfundenes forhold formelt bliver ordnet ved lov. Og i december sidste år skete det, da loven om trossamfund udenfor folkekirken blev præsenteret.

En del af loven handler om, at anerkendte trossamfund skal offentliggøre regnskaber og donationer på over 20.000 kroner. Målet har været at forhindre finansieringen af ekstreme ideologier og er rettet mod de trossamfund, som der har været problemer med, og det er især muslimske trossamfund, forklarer en af lovens ophavsmænd Naser Khader (K). Han finder det derfor ærgerligt, at tiltaget også rammer andre trossamfund, der ikke har så meget med lovens hensigt at gøre. Men “sådan er det, når vi lovgiver i Danmark,” siger han.

Loven skyder spurve med kanonkugler, kunne man fristes til at sige. For et af de trossamfund, der er blevet ramt af loven, er den katolske kirke i Danmark. Fem millioner kroner kommer trossamfundet til at miste om åreti anonyme bidrag. Derfor må katolikkerne blandt andet sælge den historiske ejendom Magleås i Nordsjælland, der bruges til kursus- og konferencecenter.

Usikker sprogbrug

Som tidligere nævnt arbejder et kontor i Udenrigsministeriet for at standse forfølgelser af religiøse minoriteter, herunder kristne, som er særligt udsatte i Mellemøsten. Avisens kirkeredaktør Anders Ellebæk Madsen kunne dog tidligere på ugen erfare, at “kvinders ret til at bestemme over egen krop” var på dagsordenen for nyligt i omtalte kontor - og det har fået ham til at spørge: Hvad betyder ordet “forfølgelse” egentlig? Kan man med denne brede forståelse af begrebet vide, hvad det betyder, når folk arbejder imod forfølgelser?

Et par eksempler er Dansk Kirketidende, der på lederplads kalder Inger Støjbergs ramadan-polemik for “religionsforfølgelse” og en dansk muslim, som på en engelsksproget hjemmeside skriver om forfølgelse af muslimer i Danmark. Her spørger kirkeredaktøren: "Er det rimelig at sætte halshugninger i samme kategori som sanktionslister og obligatoriske demokratikurser?"

Mødet mellem islam og kristendom fylder meget i debatten. Det blev også tydeligt, da det økumeniske Kirkernes Verdensråd tidligere på ugen mødtes til 70 års jubilæum. Her deltog den katolske pave Frans, som - i professor Viggo Mortensens øjne - fremhævede et form for åndeligt korstog, hvor kristne skal vandre, bede og handle sammen som et svar på nutidens religionssammenstød.

Sikker religiøsitet

Men bare rolig, religion er ikke kun kilde til konflikt og sammenstød. Forskningen viser, at der nærmest ingen grænser er for, hvor godt det er for mennesker at være religiøse. Sådan lyder det i en række danske studier, der peger på, at tro er et værn mod mistrivsel.

Det rummer især et potentiale for at mindske den psykiske mistrivsel hos unge, som i disse år er så udbredt, vurderer forhenværende sygehus- og sognepræst Preben Kok.

Religiøse mennesker er tilsyneladende mindre deprimerede og kommer sig hurtigere end ikke-religiøse, og så lever faste kirkegængere længere end dem, der ikke kommer i kirken. Så det er bare med at komme afsted her til formiddag.

Du kan sikre dig en plads i konkurrencen

Hvis troen ikke redder dit helbred, så kan et foto af den måske redde dig et hotelophold for to personer med middag. Den årlige fotokonkurrence “Med troen på ferie” er nemlig skudt igang. Send os dit bedste billede af et religiøst motiv fra din sommerferie inden den 1. august og deltag i konkurrencen. Du kan læse mere og løbende se et udvalg af andre læseres billeder her.

Ugens usikre pensel

Restaureringer er en uundgåelig del af arbejdet med den kulturarv, kirkerne rundt om udgør. Men det kan også gå galt, når penselen dyppes og gammel kunst og arkitektur skal genoprettes. Vi har samlet tre tåkrummende eksempler på, hvor galt det kan gå.