Prøv avisen

Hvad mener partierne om kirke-stat-forholdet?

Partierne på Christiansborg har forskellige holdninger til, hvordan forholdet mellem stat og kirke skal være. - Foto: stock.xchng.

De politiske partier i Danmark har forskellige meninger om forholdet mellem kirke og stat. Her kan du se partiernes holdninger

"Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten".

Citatet er fra den danske grundlov. Paragraffen indebærer, som der står, at folkekirken understøttes af staten, og dermed er der i Danmark et bånd mellem kirke og stat. Udover at båndet indebærer økonomisk understøttelse, gør andre forhold sig også gældende, eksempelvis at politikerne går til gudstjeneste på Folketingets åbningsdag, og at alle spædbørn registreres gennem kirken.

Dette forhold mellem kirke og stat er med jævne mellemrum til debat, både i medierne og i Folketinget. Men hvad mener de politiske partier egentlig om forholdet mellem kirke og stat?

Enhedslisten skriver:
"En konsolidering og uddybelse af demokratiet forudsætter at man fører processen videre og konsekvent adskiller kirke og stat".

Enhedslisten mener at kirke og stat bør adskilles, men de går også videre end dette. De mener at ingen trosretninger bør privilegeres eller anerkendes af staten. De ser folkekirken som dobbeltmoralsk, dette i forhold til indgriben mod islamiske stater, og ydermere som diskriminerende overfor andre trossamfund, der ikke nyder samme privilegier. De skriver blandt andet at konfirmationsundervisning og kristendomsundervisning bør fjernes fra skoleskemaet og erstattes med fag i livsanskuelser.

Læs mere på www.enhedslisten.dk

Socialistisk Folkeparti skriver:
"Trossamfund skal behandles ens af staten, og derfor skal folkekirkens særstatus ophæves gennem en adskillelse af kirke og stat".

SF mener at adskillelse af kirke og stat vil ligestille religioner. De skriver blandt andet at den officielle kirkegang på folketingets åbningsdag bør afskaffes, og at registrering af børn bør ske ved offentlige myndigheder og ikke i kirken som nu. Ydermere ønsker de at alle ægteskaber bør ske på rådhuse.

Læs mere på www.sf.dk

Socialdemokraterne skriver:
"Partiet ønsker klart, at folkekirken skal bevares som en rummelig kirke med plads til alle og med et demokrati i kraft af medlems valgte menighedsråd".

De ønsker altså ikke en adskillelse mellem kirke og stat, men mener at folkekirken skal tilpasse sig samfundet, dette for at forblive en rummelig kirke. Socialdemokraterne er ikke afvisende overfor at andre trosretninger får del i folkekirkens privilegier.

Læs mere på www.socialdemokraterne.dk

Det Radikale Venstre skriver:
"Radikale Venstre mener, at vi, med udgangspunkt i den danske frihedstradition, skal tilstræbe ligeværdige vilkår for folkekirken og andre tros- og religionssamfund".

De radikale ønsker altså ligestilling af religioner, hvilket enten kan ske ved at folkekirken mister sine særlige privilegier, eller ved at andre trossamfund får samme privilegier.

Læs mere på www.radikale.dk

Liberal Alliance skriver:
"Staten skal ikke blande sig i kirkens forhold, ligesom kirken ikke skal blande sig i statens".

De mener at de økonomiske forhold mellem stat og kirke bør gøres klarere, eller måske helt adskilles. Liberal alliance mener ikke at andre religioner skal sidestilles, da folkekirken er majoritetens religion.

Læs mere på www.liberalalliance.dk

Venstre skriver:
"Staten skal alene sikre den enkeltes ret til at udøve sin religion, herunder at skifte religion".

Som citatet viser lægges der vægt på den enkeltes frie valg, men folkekirkens særstilling skal fastholdes ifølge Venstre, på grund af dens rummelighed. Ydermere mener de ikke at staten skal ikke blande sig i andre trossamfund.

Læs mere på www.venstre.dk

Dansk folkeparti skriver:
"Den (kristendommen, red.) har gennem tiderne været retningsgiver og vejviser for folket".

DF mener at staten fortsat skal understøtte folkekirken, da folkekirken og kristendom er en vigtig del af den danske kultur. Ydermere mener DF, at i kristendommen selv er skellet mellem verdslig og troens verden.

Læs mere på www.danskfolkeparti.dk

Det Konservative Folkeparti skriver:
"Den danske folkekirke er det solide grundlag for hele vores samfund".

Da kristendommen ses som en fundamental del af den danske identitet og kulturarv skal kirke og stat, ifølge dem, ikke adskilles. De konservative tror på religionsfrihed, men ikke religionslighed og dermed bør folkekirken beholde sine privilegier.

Læs mere på www.konservative.dk.

www.grundloven.dk er det muligt at læse mere af Grundloven.

Partierne på Christiansborg har forskellige holdninger til, hvordan forholdet mellem stat og kirke skal være. - Foto: stock.xchng.
Partierne på Christiansborg har forskellige holdninger til, hvordan forholdet mellem stat og kirke skal være. - Foto: stock.xchng.