I de markerede lande er andelen af nyfødte drenge i forhold til piger markant højere end den naturlige fordeling på 105 drenge pr. 100 piger.