Prøv avisen

Valg 2019: Det mener partierne om udviklingsbistanden

Ghana har oplevet en imponerende udvikling, såvel demokratisk som økonomisk, de seneste årtier, og Danmark har ydet betydelige bidrag. Foto: Thierry Gouegnon / Reuters / Ritzau Scanpix

Skal udviklingsbistanden sættes op? Læs her, hvad de politiske partier i Danmark mener om udviklingsbistanden

Det overordnede formål med dansk udviklingsbistand er at bekæmpe fattigdom i udviklingslande og skabe varige forbedringer af levevilkårene for den fattigste del af befolkningen. I forhold til Danmarks bruttonationalindkomst har Danmark altid været blandt en af de største ydere af udviklingsbistand. Som et af få lande har Danmark siden 1970'erne levet op til FN's målsætning om, at de rigere landes udviklingsbistand skal ligge på mindst 0,7 procent af BNI. I en kort periode i 1990’erne ydede Danmark mere end 1 procent.

Kristeligt Dagblad har som et led i avisens store værdiundersøgelse bedt de forskellige partier om at forholde sig til udsagnet:

"Udviklingsbistanden skal sættes op, så den igen nærmer sig en procent af bruttonationalproduktet."

Læs partiernes svar herunder.

Enhedslisten: Helt enig
Uddybning: "Udviklingsbistanden skal øges til mindst en procent af bruttonationalproduktet og bør kanaliseres uden om danske virksomheder. De øgede midler skal målrettes bekæmpelse af ulighed og fattigdom samt understøtte kvinders og seksuelle minoriteters rettigheder, reproduktiv sundhed og uddannelse. Gennem bæredygtig udvikling kan det globale syd få kontrol over egne ressourcer og fødevareproduktion."

Alternativet: Helt enig
Uddybning: "Niveauet skal gerne sættes endnu længere op."

SF: Helt enig

Socialdemokartiet: Hverken/eller
Uddybning: "I takt med at Danmark bliver rigere, skal vi også bruge flere penge på udviklingsbistanden. Derudover er det vores mål, at vi på sigt kan frigøre yderligere ressourcer til nærområderne ved at flytte asylbehandlingen til modtagecentre udenfor EU."

Radikale Venstre: Helt enig

Venste: Helt uenig

Konservative: Delvist enig

Kristendemokraterne: Helt enig

Liberal Alliance: Helt uenig

Partiet Klaus Riskær Perdersen: Delvist enig

Dansk Folkepart: Delvist uenig

Nye Borgerlige: Helt uenig

Partiet Stram Kurs er endnu ikke vendt tilbage på Kristeligt Dagblads henvendelser.