Folketingsvalg 2011

Indholdsfortegnelse

1. Den ny regering

1. 1. Løftebrud

2. Stemmeresultat 2011

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2. 1. Det nye Folketing

2. 2. Reaktioner

2. 3. Analyser

Der er nok at se på i Skåne Djurpark. F.eks. denne bjørn med

Thorning får det sværere end Løkke

MED AFSTEMNING Det nye Folketing betyder, at det bliver svært at regere Danmark i de kommende år,...

Hvordan 15.000 stemmer og Kristendemokraterne blev til tre mandater

Stemmespild gjorde det borgerlige nederlag større, end det så ud til på papiret. Især Kristendemokraternes nederlag kostede dyrt for den borgerlige blok

3. Valg for begyndere

Lovjungle er vokset vildt med VK-regering - Der er aktivitet i folketingssalen på Christiansborg torsdag ...

10 vigtigste ord at forstå til et folketingsvalg

Hvad er kredsmandater, forholdstalsmetoden, dronningerunden og et repræsentativt demokrati? Få de...

4. Valgkampen

4. 1. Analyser

Bøn og selvransagelse bliver dybere og mere intens på fastende hjerte, skriver Aminah

Valgkampen kørte dejligt af sporet

Valgkampen levede sit eget liv i forhold til mediedramaturgien. Den fik studieværter til at famle...

5. Kerneemner i valgkampen

5. 1. Finanskrise

5. 2. Uddannelse

5. 3. Efterløn

5. 4. Integration

5. 5. Sundhedsvæsenet

5. 6. Socialt udsatte

5. 7. Stat og kirke

6. Test dig selv

7. Partierne

8. Det mener partierne om

Værdipolitik kort fortalt
Politisk redaktør Henrik Hoffmann Hansen redegør kort for, hvad værdipolitik er.

8. 1. Kirke- og religionspolitik

8. 1. 1. Vielse af homoseksuelle

Skal der lovgives sådan, at homoseksuelle kan vies i kirken?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja Lib: Ja KD: Nej DF: Nej Venstre: Måske Enhl: Ja

8. 1. 2. Stat og kirke

Skal kirke og stat på sigt adskilles?

Soc: Ved ikke Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Ved ikke KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 1. 3. Folkekirke-forfatning

Skal folkekirken have en forfatning?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Ja KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ved ikke

8. 1. 4. Religiøse symboler

Skal religiøse symboler i det offentlige rum forbydes?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Nej SF: Nej Lib: Nej KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 1. 5. Halal-slagtning

Skal kød, der er halal-slagtet mærkes?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Ja Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 2. Etik

8. 2. 1. Abort

Grænsen for den fri abort er i dag 12 uger. Skal den hæves, sænkes eller bevares?

Soc: Bevares Radikale: Bevares Kons: Bevares SF: Bevares Lib: Bevares KD: Sænkes DF: Bevares Venstre: Bevares Enhl: Bevares

8. 2. 2. Aktiv dødshjælp

Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Ja SF: Måske Lib: Ved ikke KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 2. 3. Organdonation

I dag skal danskerne aktivt give tilsagn til organdonation. Skal danskerne i stedet automatisk være tilmeldt donorregisteret med mulighed for at vælge det fra?

Soc: Nej Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 3. Familie og ligestilling

8. 3. 1. Barnløshed

Skal brugerbetaling for behandling af barnløshed, som blev indført 1. januar 2011, afskaffes igen??

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 3. 2. Barselsorlov

Skal mere af barselsorloven øremærkes til mænd?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 4. Sundheds- og socialpolitik

8. 4. 1. Moms og fødevarer

Skal der være lavere moms på sunde fødevarer?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Nej SF: Nej Lib: Nej KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 4. 2. Alkoholreklamer

Skal alkoholreklamer forbydes?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 4. 3. Narkotikaafvænning

Skal stofmisbrugere i endnu videre omfang tilbydes stoffer i forbindelse med afvænning?

Soc: Ja Radikale: Måske Kons: Måske SF: Ja Lib: Ja KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 4. 4. Kriminel lavalder

Skal den kriminelle lavalder hæves fra 14 år?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 4. 5. Fattigdomsgrænse

Skal Danmark have en officiel fattigdomsgrænse?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 5. Udlændinge

8. 5. 1. 24-års-reglen

Skal 24-års-reglen hæves, sænkes, bevares eller afskaffes?

Soc: Bevares Radikale: Afskaffes Kons: Bevares SF: Bevares Lib: Afskaffes KD: Afskaffes DF: Bevares Venstre: Bevares Enhl: Afskaffes

8. 5. 2. Flygtninge

Skal Danmark tage imod flere FN-kvoteflygtninge end de 500, man er forpligtet på i dag?

Soc: Nej Radikale: Ja Kons: Nej SF: Nej Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 5. 3. Asylansøgere

Skal asylansøgere have lov til at arbejde, mens de venter på at få afgjort deres sag?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Ja KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 6. Kultur

8. 6. 1. Biblioteker

Skal antallet af bibliotekslukninger bremses?

Soc: Ja Radikale: Nej Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Ja Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 6. 2. DR's kulturdækning

Skal DR1 og DR2 sende flere kulturprogrammer i bedste sendetid?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja Lib: Ja KD: Ja DF: Ja Venstre: Ja Enhl: Ja

8. 6. 3. Forfatterstøtte

Skal forfattere have mere i støtte end i dag?

Soc: Ja Radikale: Hverken/eller Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

8. 7. Uddannelse

8. 7. 1. Friskoler

Skal den økonomiske støtte til friskoler øges?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Ja Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 7. 2. Konfirmation

Skal konfirmationsundervisningen ligge i skoletiden?

Soc: Nej Radikale: Kommunerne bestemmer Kons: Ja SF: Kommunerne bestemmer Lib: Ja KD: Ja DF: Ja Venstre: Kommunerne bestemmer Enhl: Nej

8. 8. Økonomi

8. 8. 1. Efterløn

Skal efterlønnen afskaffes eller bevares?

Soc: Bevares Radikale: Afskaffes Kons: Afskaffes SF: Bevares Lib: Afskaffes KD: Bevares DF: Bevares Venstre: Afskaffes Enhl: Bevares

8. 8. 2. Indkomstskat

Skal indkomstskatten sænkes?

Soc: Ja og nej Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja og nej Lib: Ja KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 8. 3. Ældrechecken

Skal ældrechecken afskaffes?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Nej SF: Nej Lib: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 8. 4. Børnepenge

Skal børnepengene gøres indkomstbetingede?

Soc: Nej Radikale: Nej Kons: Ja SF: Nej Lib: Nej KD: Nej DF: Ja Venstre: Nej Enhl: Nej

8. 8. 5. Den økonomiske krise

Skal den økonomiske krise løses ved offentlige besparelser?

Soc: Nej Radikale: Ja og nej Kons: Ja SF: Nej Lib: Ja KD: Ja DF: Nej Venstre: Ja Enhl: Nej

8. 9. EU- og udenrigspolitik

8. 9. 1. EU-forbehold

Skal Danmarks EU-forbehold afskaffes?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Delvist Lib: Delvist KD: Delvist DF: Nej Venstre: Ja Enhl: Nej

8. 9. 2. U-landsbistand

Skal Danmark øge u-landsbistanden?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Nej Venstre: Ja Enhl: Ja

8. 9. 3. Krig

Skal Danmark fortsat bruge militær magt i udlandet?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja Lib: Ja KD: Ja DF: Ja Venstre: Ja Enhl: Nej

9. Læs mere

9. 1. Hjemmesider

9. 2. Artikler