Ældre bryder sig ikke om private indsamlinger

Når private samler penge ind på nettet, er ældre danskere mere skeptiske end de yngre. Ifølge forsker handler det dels om teknologi, dels om sikkerhed

Danskere over 55 år foretrækker de store, organiserede indsamlinger frem for private onlineindsamlinger, viser undersøgelse. Arkivofoto.
Danskere over 55 år foretrækker de store, organiserede indsamlinger frem for private onlineindsamlinger, viser undersøgelse. Arkivofoto. Foto: Simon Kjove Bohr.

Er det i orden at bede venner og bekendte om penge, når katastrofen rammer, og kistebunden er tom?

Danskernes syn på private indsamlinger deler sig over en alderskløft. De yngre synes, det er fint at samle ind i sit netværk, mens de ældre over 55 år er noget mere kritiske.

Det viser en undersøgelse fra analysefirmaet YouGov. Ifølge den er knap halvdelen af danskerne over 55 år overordnet negativt stemt over for personlige online-indsamlinger, mens den negative opfattelse af fænomenet kun gør sig gældende for hver fjerde dansker mellem 18 og 35 år.

Erhvervsmanden Jørgen Lægaard deltager i velgørenhedsløbet You Run i København, hvor hver løber står for en onlineindsamling til fordel for en udvalgt sag. Han har meget tydeligt kunnet se alderskløften i holdningen til private indsamlinger, ikke mindst da han bevægede sig uden for de nære familierelationer:

"Når det er familie, så er det både de yngre og de ældre, der støtter. Men da jeg prøvede blandt mine venner, var der en tydelig tendens til, at det er de yngre, der støtter," fortæller Jørgen Lægaard.

Ingen af Jørgen Lægaards venner over 55 år kritiserede indsamlingen direkte. Nærmere blev han mødt af en "larmende tavshed".

Tydeligst var alderskløften blandt Jørgen Lægaards virksomhedsrelationer. Her, fortæller han, blev størstedelen af donationerne givet af virksomhedsejere og -ledere yngre end 55 år.

"Jeg har kontaktet nogle på over 55 år, hvor jeg bliver mødt af en autopilot, og populært sagt lader de som om, de ikke hører. De har bestemt sig til grundlæggende ikke at støtte det, jeg taler om," fortæller Jørgen Lægaard. 

Ifølge Lene Bull Christensen, lektor ved Institut for kultur og identitet på RUC, handler det måske mest af alt om en teknologiskepsis hos den ældre del af befolkningen:

"Hvis den private indsamling er online, tror jeg ikke, det har så meget med formålet at gøre. Det er nærmere et spørgsmål om, at folk er utrygge ved at bruge teknologi, mens yngre mennesker er mere vant til teknologi," siger Lene Bull Christensen.

De ældres skepsis over for de private indsamlinger er ifølge Lene Bull Christensen naturlig:

"Hvis man ikke personligt kender eller har mødt dem, der står for en indsamling, så er det naturligt at have en vis skepsis over for det. Med en stor organisation som Folkekirkens Nødhjælp har man en sikkerhed og et sted, man kan gå hen, hvis man synes, at tingene ikke er gået rigtigt til. Det er sværere at vide, hvis en eller anden Frøken Jensen siger på Facebook, at hun står for et eller andet - men hvordan ved jeg det, hvis jeg ikke kan følge op på, hvad mine penge går til?"

Alle indsamlinger i Danmark skal meldes til Indsamlingsnævnet. Private indsamlinger er dog undtaget. Men når det kommer til private indsamlinger på nettet, er Indsamlingsnævnet klare omkring, at det kan kræve en anmeldelse til nævnet, da en internetindsamling kan nå andre end indsamlerens bekendte. Indsamlingsnævnet skriver på deres hjemmeside:

"Hvis en opfordring til at yde bidrag er offentlig tilgængelig, taler det imod, at indsamlingen kan betegnes som privat. Det kan for eksempel være indsamlinger på internettet, som er tilgængelig for alle, selv om indsamlingen henvender sig til en bestemt gruppe mennesker, som indsamleren kender. Indsamling på for eksempel Facebook, som henvender sig til alle sine ”venner”, er således ikke nødvendigvis en privat indsamling. Det må bero på en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på antallet af personer, som opfordringen til at yde bidrag er sendt til, og den tilknytning, disse personer har til indsamleren."