Er tiden uendelig? Og hvad er tid egentlig?

Det er ikke sikkert, at tiden er evig, forklarer professor. Tiden har nok en begyndelse, og hvis den også får en ende, bliver det med udslettelsen af universet

Vil tiden rinde ud, eller vil tiden fortsætte for evigt? Ifølge fysikprofessor er der flere mulige svar, heriblandt at universet kollapser eller blevet ”revet over”. -
Vil tiden rinde ud, eller vil tiden fortsætte for evigt? Ifølge fysikprofessor er der flere mulige svar, heriblandt at universet kollapser eller blevet ”revet over”. - . Foto: Polfoto.

Forår bliver til sommer, sommer til efterår, og efterår bliver til vinter. Mennesker bliver til og går til, men forår skifter fortsat til sommer år efter år. Sammenholdt med et menneskes levetid synes tiden evig, og det er svært at forestille sig, at tiden nogensinde skulle ende. Men er tiden egentlig uendelig?

Det er der flere bud på, og ét svar indeholder universets totale udslettelse. Men før det når så vidt, kunne man passende spørge sig selv, hvad tid egentlig er. Det er der dog ikke noget enkelt svar på, forklarer Ulrik Ingerslev Uggerhøj, der er professor ved institut for fysik og astronomi på Aarhus Universitet.

”Kirkefaderen Augustin fra 400-tallet sagde: ’Hvad er tid? Hvis ingen spørger mig, ved jeg det. Hvis jeg prøver at forklare det, ved jeg det ikke.’ Tid er nemlig så fundamentalt et begreb, et udgangspunkt, at vi kun kan aflede fra det. Hvis vi forsøger at definere begrebet, ender vi i cirkelslutninger. Alligevel formår vi at bruge det på en entydig måde, så vi alle ved, hvad vi taler om,” siger Ulrik Ingerlev Uggerhøj.

Skønt tid ikke kan sættes på nøjagtig formel, udgør konceptet alligevel fundamentet for fysikken. Udvikling beskrives i tid, og tiden fungerer som en basal parameter, hvorudfra andre ting kan måles. Og så har tiden en pil, som det hedder. Med andre ord bevæger tiden sig kun i én retning, nemlig fremad. Men hvorvidt denne bevægelse vil fortsætte uendeligt, er ikke sikkert.

”Vi ved ikke, om tiden er uendelig. Ifølge standardudgaven af Big Bang opstod tid og rum samtidig for 13,8 milliarder år siden. Inden da var der intet univers og ingen processer, og at tale om tid inden Big Bang svarer til at finde hjørnet i en tønde. Så ud fra den teori er tiden altså ikke uendelig baglæns, men måske er den uendelig forlæns. Det afhænger af balancen mellem masse og udvidelse i universet,” forklarer Ulrik Ingerslev Uggerhøj og leder dermed tilbage til universets totale udslettelse.

Ved at måle, hvor hurtigt andre galakser bevæger sig væk, ved vi, at universet udvider sig. Hvad resultatet af den udvidelse bliver, afhænger af, om massen eller udvidelsen tager over. Hvis der forbliver balance mellem masse og udvidelse, vil udvidelsen fortsætte langsomt. Hvis udvidelsen bliver for stærk i forhold til massen, mener nogle, at universet vil udvide sig med stadig højere fart, indtil det med det såkaldte Big Rip bliver ”revet over”, og stoffet ikke længere kan holdes sammen af naturkræfterne. Tager massen derimod over, vil det trække universet sammen, indtil det til sidst kollapser.

”Et sådant kollaps, som man kalder The Big Crunch, vil betyde, at tiden får en ende,” siger Ulrik Ingerslev Uggerhøj og tilføjer, at superstrengteorien byder på en alternativ forklaring, hvor Big Bang blot var en voldsom begivenhed i universets i øvrigt uendelige historie. Ifølge den teori er tiden evig, og man håber, at det i fremtiden bliver muligt at detektere eftergløden af tiden før Big Bang.

Indtil det er muligt, sætter Ulrik Ingerslev Uggerhøj dog ikke sin lid til forklaringen fra superstrengteorien. I stedet glæder han sig over, at der stadig er så meget, vi ikke ved, at der er nok at tage fat på i fysikken.

”Af alt, der i universet, ved vi kun, hvad fem procent er. Yderligere 25 procent er mørkt stof, som vi ved vejer noget, men som vi ikke kan se. Og de sidste 70 procent kalder vi mørk energi, men vi ved intet om det. Så mon ikke der er meget, vi ikke har forstået endnu, også hvad angår tiden?”, siger Ulrik Ingerslev Uggerhøj.