Hurtigere end Einstein tillader

Er det muligt, at der kan udvikles en metode til at rejse hurtigere end lyset?

 Ifølge Albert Einsteins (1879-1955) specielle relativitetsteori kan intet bevæge sig hurtigere end lyset. –
Ifølge Albert Einsteins (1879-1955) specielle relativitetsteori kan intet bevæge sig hurtigere end lyset. – . Foto: Emilio Segre Visual Archives/Scanpix.

299.792.458 meter i sekundet. Det er lysets hastighed i vakuum og den højeste hastighed, vi kender til. Men er det muligt, at der kan udvikles en metode til at rejse hurtigere end lyset? Det spørgsmål stiller en læser på Kristeligt Dagblads Facebook-side.

Professor i kvanteoptik ved Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet Anders Søndberg Sørensen giver sit bud:

”Hvis jeg tager en bil og bliver ved med at accelerere den op i fart, vil den blive tungere, og derfor vil det blive sværere og sværere for mig at accelerere. Det er en konsekvens af Einsteins specielle relativitetsteori, og det betyder, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset.”

Relativitetsteorien medfører blandt andet, at tiden begynder at gå langsommere, når man flytter sig. Derfor ville det have altomfattende konsekvenser, hvis noget kunne bevæge sig hurtigere end lyset:

”At bevæge sig hurtigere end lysets hastighed vil teoretisk set svare til at gå bagud i tid. Det vil sige, at virkning kan komme før årsag. Og det giver ikke nogen mening. Vores opfattelse af verden er baseret på kausalitet. Hvis noget kunne bevæge sig hurtigere end lyset, måtte vi opgive kausaliteten, og det har vi ikke lyst til,” siger han.

Inden for kvantemekanikken taler man om såkaldt sammenfiltring, hvor forbundne partikler ændrer sig samtidig, på trods af at de er langt fra hinanden. Einstein selv opdagede dette fænomen og brugte det som argument for, at kvantemekanikken ikke var komplet, fordi det ville betyde, at der foregik kommunikation ved en hastighed højere end lysets. Og selvom Anders Søndberg Sørensen mener, at kvantemekanikken er god nok, er han ikke klar til at udråbe sammenfiltring som en mulighed for at rejse hurtigere end lyset:

”Tilsyneladende ligger det på grænsen af at bryde de ting, man må ifølge relativitetsteorien. Men det er samtidig så snedigt indrettet, at man med sammenfiltring alligevel ikke bryder kausaliteten. Så i sidste ende passer det alligevel, men hvordan det lige helt præcis hænger sammen, det undrer vi os også nogle gange over. Men er der sandsynlighed for, at der udvikles en metode til at rejse hurtigere end lyset? Umiddelbart nej.”