Hinduisme i Danmark

Der er omkring 17.000 hinduer i Danmark, og 716 er medlemmer af et af de seks godkendte hindu trossamfund i landet. For mange hinduer er religionspraksis altså ikke noget, der nødvendigvis finder sted i et tempel, men det er en privatsag, som kan udøves i hjemmet

Der kan være langt mellem templerne i Danmark, men dette billedet er taget i et hindutempel i Herning. Uden templet kan det være svært at dyrke det daglige religiøse liv, men mange mener dog, at religion er en privatsag, der godt kan udøves uden for templet. Modelfoto. Foto: Jesper Kristensen, Danmark

Som den tredje største religion i verden har hinduismen 1,1 milliard tilhængere, hvilket svarer til 15 procent af verdens samlede befolkning, oplyser analysevirksomheden, Pew Research Center, i en undersøgelse fra 2015.

Hinduisme er den mest geografisk koncentrerede religion i verden, hvor cirka kun én procent af hinduer lever uden for Asien og Stillehavsområdet.

Alligevel har hinduer siden 1970'erne fundet vej til Danmark, hvor nu knap 17.000 har bosat sig, oplyser Marianne Qvortrup Fibiger, lektor og ph.d. fra Religionsvidenskab, Aarhus Universietet til religion.dk. Hun påpeger yderligere, at tallet er steget kraftigt de seneste par år, fordi mange indiske hinduer har fået tilladelse til at arbejde her midlertidigt.

Forskellige hinduismer

I modsætning til de andre store verdensreligioner har hinduismen ingen grundlægger, overordnet institution eller et kanonisk helligskrift. Hinduismen kan derfor ikke beskrives som én religion, men snarere som en mangfoldighed, hvilket har fået cand.mag. i religionsvidenskab Heinrich Pedersen til at foreslå betegnelsen hinduismer i bogen Hinduismer i øst og vest.

Hinduisme er et vestligt opfundet begreb, som hinduer ikke umiddelbart anvender om sig selv. Mange hinduer bruger i stedet betegnelsen sanatana dharma (den evige lære) om deres tro, da den henviser til hinduismen som alle religioners fælles udgangspunkt.

At hinduismen er så nuanceret betyder, at religionen kommer til udtryk forskelligt hos hinduer, også i Danmark. Det ses blandt andet i deres daglige religiøse liv, fortolkning af hindubegreber og afholdelse af højtider.

Hinduistiske højtider i Danmark

I de hindudominerede lande, Indien, Nepal og Mauritius, er kalenderen fyldt op med hinduhøjtider året rundt. Typisk fejres disse fester både i templer og byer med store optog, der sprudler af fyrværkeri, lys og farver.

For hinduer i Danmark kan det dog være svært at dyrke disse religiøse fester, blandt andet fordi nogle af festerne skal fejres i de rigtige templer af en højtuddannet præst (pandit). En hindupræst kan både være fuldt uddannet i Indien, være oplært af sin far eller blot varetage puja, fordi han er brahmin. Overordnet er der i Danmark kun 5-7 hindupræster, oplyser Marianne Qvortrup Fibiger.

Derudover er der ikke templer tæt på, hvor alle bor. Mange hinduer afholder derfor festligheder og traditionelle arrangementer derhjemme med tilhørende faste og vegetarmad, heriblandt de populære hinduhøjtider: Divali (lysets fest), Pongal (høstfest) og Holi (farvernes fest).

Så mange hindu-trossamfund er der i Danmark

Blandt de godkendte hindu-trossamfund i Danmark er tre af dem klassisk-hinduistiske. Det største er Brande Hindu Menighed, som i 2010 havde 200 medlemmer. Templet benyttes primært af tamiler som et religiøst ståsted, men også som mødested for venner og familie. Når familierne besøger templet, bruges de første 15 minutter på bøn og velsignelse, hvorefter tiden går til socialt samvær.

De to andre er Danmarks Hindu Kultur Aktivitets Center (125 medlemmer) i Fredericia og Bharatiya Mandir (100 medlemmer) i Skovlunde ved København.

Derudover er der tre trossamfund, som er en del af de hinduistisk-inspirerede grupper, der siden 1960erne har tiltrukket folk i Vesten: Et af disse trossamfund er Brahma Kumaris (døtre af Brahma), som har 41 medlemmer, og tallet er voksende. Organisationen har eksisteret i Danmark siden 1984 og administreres primært af kvinder - i Aarhus-afdelingen er lederen dog en mand. Kurser i Raja Yoga-meditation og personlig udvikling udbydes gratis, og derudover afholdes fællesmeditation to gange dagligt i centrene i København og Aarhus.

Herudover findes Sathya Sai Baba (200 medlemmer i år 2000) og ISKCON (Hare Krishna) (50 medlemmer), som begge ligger i København.

De srilankansk-tamilske hinduer

Størstedelen af hinduer i Danmark er fra Sri Lanka, i alt med cirka 10.000 personer. Srilankansk-tamilske hinduer hører oftest til retningen shaiviti, der sætter guden Shiva øverst. De mener, at templet er det eneste sted, hvor man kan komme i direkte kontakt med guderne og få et syn af dem (darshana). Af den grund lægger de stor vægt på en korrekt udførelse af puja (gudstjeneste) dér.

De srilankansk-tamilske hinduer samles i templerne i Brande, Herning og Storkøbenhavn ved større religiøse fester og arrangementer.

De nordindiske hinduer

Resten af de etniske hinduer i Danmark stammer fra Nordindien. Der er omkring 3000 nordindiske hinduer i landet, hvoraf de fleste bor på Sjælland. Størstedelen af dem tilhører retningen vaishnava, som har guden Vishnu som den øverste af alle guder.

I modsætning til srilankansk-tamilske hinduer har templet ikke helt samme funktion for de nordindiske hinduer. Templet er for de nordindiske hinduer et sted, hvor der skabes de bedste rammer for en puja, men for de fleste er religion en privatsag, der sagtens kan udøves i hjemmet. Mange nøjes med at have et gudebillede hængende, mens andre beder op til to gange om dagen ved deres lille husalter (mandir).

ISKCON

Foruden de to etniske hindugrupper i Danmark, består en tredje gruppe hovedsageligt af etniske danskere. Gruppen, der går under navnet ISKCON (Det Internationale Selskab for Krishna-bevidsthed), kom til Danmark i slutningen af 1970erne og kendes også som Hare Krishna-bevægelsen.

ISKCON er en forgrening inden for en af hinduismens største traditioner (vaisnava-bhakti), og organisationen har Krishna som den højeste gud. Foreningen udgiver månedsmagasin, afholder foredrag, offentlige arrangementer og har sin egen radiostation. Derudover holder den åbent hus hver søndag kl. 15 i templet i Vanløse, hvor der synges Hare Krishna-mantra, holdes oplæg og serveres vegetariske retter.

ISKCON har tilknyttet cirka 50 personer, der enten bor for sig selv eller lever sammen i et klosterfællesskab i Vanløse. Derudover er der tilknyttet 450-500 personer, som deltager i dele af ISKCONs pujaer i både København og Aarhus.

Kilder: Marianne Q. Fibiger, De srilankansk-tamilske hinduer i Danmark, 1999 (Ph.d.-afhandling), CSR, www.teo.au.dk, www.krishna.dk, www.brahmakumaris.dk

Alle tal og statistikker er baseret på Center for Samtidsreligions (CSR) oversigt over religion i Danmark 2011