Prøv avisen

Video: Det mener bispekandidaterne om nedlukningen af kirkerne under coronakrisen

Se videoen, hvor fire kandidater svarer på fire spørgsmål i forbindelse med bispevalget i Helsingør i år.

I år er der der bispevalg i Helsingør Stift. Mød de fire bispekadidater, der diskuterer fordele, forbedringer og svagheder ved den danske folkekirke

Bispevalgets fire kandidater i Helsingør Stift mener, der er plads til forbedringer i den danske folkekirke. Hør deres holdninger til faldende dåbstal, folkekirkens beslutningsparathed, coronanedlukning og folkekirkens demokratiske position.

Kandidaterne til dette års bispevalg er Asser Skude, sognepræst i Bellahøj-Utterslev, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse, Eva Holmegaard Larsen, sognepræst i Nødebo og Gadevang Kirker og Peter Birch, provst i Gentofte.

I videoen ovenfor kan du høre kandidaternes svar på en række spørgsmål i forbindelse med bipsevalget i Helsingør. Du kan også læse svarene i artiklen herunder.

Er folkekirken demokratisk nok?

Asser Skude: Ja, den er demokratisk nok. Jeg kunne selvfølgelig godt ønske mig, at der er flere, der stiller op til menighedsrådsvalg.

Ulla Thorbjørn Hansen: Ja. Der har lige været menighedsrådsvalg, så enhver har haft mulighed for at møde op i sit lokale sogn og melde sig til at være med i menighedsrådet og gøre en forskel.

Eva Holmegaard Larsen: Ja. Jeg mener, at folkekirken er meget demokratisk. Det er faktisk en græsrodsbevægelse. Det store spørgsmål er, om man tager de demokratiske muligheder, som man har.

Peter Birch: Ja. Jeg mener, at folkekirken har et meget stærkt demokrati i menighedsrådene. På det overordnede, nationale plan kunne vi godt have en stærkere forankring i menighedsrådene.

Er folkekirken god nok til at træffe beslutninger på landsdækkende plan?

Asser Skude: Ja, det synes jeg. Man kan selvfølgelig godt ønske sig en bredere opbakning til de beslutninger, der bliver truffet i folkekirken.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Vi skal være bedre til at kommunikere. Krisekommunikationen har ikke været god nok under covid-krisen. Det mener jeg, vi kan blive bedre til.

Eva Holmegaard Larsen: Ja. I de få tilfælde, hvor det faktisk er nødvendigt at træffe en fælles beslutning. Og når det sker, er det som regel et samarbejde mellem de forskellige magtplatforme, som er i folkekirken.

Peter Birch: Nej. Det er en decentral organisation, vi har med at gøre, så det er ofte en udfordring for os at træffe nationale beslutninger.

Dåbstallet er faldende. Kan man forhindre, at folkekirken kommer ned under 50 procents medlemsandel i Helsingør Stift?

Asser Skude: Ja. Man kan selvfølgelig godt forhindre, at dåbsprocenten falder. Vi skal have stoppet det fald. Det vil jeg som biskop arbejde på og gøre alt for.

Ulla Thorbjørn Hansen: Ja, det kan man godt forhindre – det tror jeg på. Med Guds hjælp, og at vi alle sammen bliver gode til at fortælle, hvad det handler om, og hvad kristendommen kan give mennesker i dag, så tror jeg, vi ændrer det.

Eva Holmegaard Larsen: Ja og nej, for det vil fremtiden jo vise, men der bliver gjort rigtig meget for at hæve dåbstallet. Det, jeg tror, det handler om, er, at være endnu mere tydelig som kirke med, hvad man giver børn ved at lade dem døbe.

Peter Birch: Ja. Jeg mener godt, at vi kan gøre noget, og vi skal i hvert fald forsøge. Vi skal være mere aktive i at fortælle om dåbens betydning og drøfte med nybagte forældre, hvorfor dåben er en god idé.

Var det rigtigt at lukke folkekirken ned på den måde, man gjorde det under corona-epidemien?

Asser Skude: Ja. Det var det rigtige at gøre. Jeg tror endnu ikke, vi kender det fulde omfang af pandemien, og der vil sikkert komme flere bølger, så vi kan ikke gøre nok for at forhindre smitte. Når det er sagt, så skal præster og sogne selvfølgelig gøre alt for at række ud til alle de udsatte og svage, som er blevet ramt.

Ulla Thorbjørn Hansen: Nej. Jeg mener ikke, det var rigtigt at lukke kirken ned. Den skulle have været åben. Kirken skal være åben – ikke mindst under kriser og katastrofer, der skal kirken være et åndehul og et tilflugtssted.

Eva Holmegaard Larsen: Nej, det synes jeg ikke. Jeg mener, at netop i en krisetid, skal vi have kirkerne åbne. Ikke til at holde gudstjenester eller bringe folk i smittefare, men for at have dette rum, hvor man kan mødes med sin menighed under forsvarlige forhold. Til bøn og til samtale, til trøst og til håb.

Peter Birch: Det var rigtigt at lukke kirkebygningerne på det tidspunkt. Så ulykkeligt det end var, så var det nødvendigt. Kirken var ikke lukket. Kirken var aktiv.