Prøv avisen

Bispekandidaternes holdning til vielser af homoseksuelle

Seks personer er godkendt til bispevalget i København. Fra venstre: Peter Skov-Jakobsen, Anders Gadegaard, Kaj Bollmann, Tine Lindhardt, Andreas Christensen og Asser Skude, - Fotos: Leif Tuxen Foto: Leif Tuxen

Bispekandidaterne fortæller om deres holdning til homoseksuelle vielser

Peter Skov-Jakobsen, sognepræst ved Holmens Kirke

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Ja.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Ja. Jeg vil tage det op på et bispemøde.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Ja, det bør de kunne.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Ja.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Nej. Jeg går ind for det, men nogle præster er imod, og deres samvittighedsfrihed bør respekteres.

Tine Lindhardt, generalsekretær for Bibelselskabet

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Ja.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Ja. Der er mulighed for velsignelse nu, men jeg synes, at der skal være et fast ritual for præsterne. Vi skal have det formaliseret.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Ja, det synes jeg ville være naturligt.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Ja, jeg vil rejse spørgsmålet på et bispemøde.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Nej, jeg vil anerkende og respektere den frihed, der er i folkekirken for præsterne.

Anders Gadegaard, domprovst i København

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Ja, der skal være et fast ritual, så det ikke er overladt til den enkelte præst.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Det vil jeg, og jeg vil tage det op på et bispemøde.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Det kan ikke lade sig gøre, for så skulle vielsesritualet laves om. Det handler om mand og kvinde.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Ja, jeg vil arbejde for, at kirken også får civil myndighed til registrering af homoseksuelle partnerskaber, så der kommer ligestilling på det område.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Nej. Det skal være en mulighed for præster, ikke en pligt.

Andreas Christensen, sognepræst ved Frihavns kirke

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Ja.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Jeg vil arbejde aktivt for, at bibelsyn og ægteskab bliver diskuteret, men jeg vil lade det stå åbent, om det skal munde ud i et velsignelsesritual eller et vielsesritual for bøsser og lesbiske.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Helt principielt synes jeg, at alle bør vies på rådhuset og kunne velsignes i kirken. Vi bør ikke have juridiske handlinger i gudstjenesten.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Det er ikke der, jeg vil tage fat først, men jeg vil befordre sådan en proces.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Nej, præster skal have frihed. Men der skal være en tydelig markering af, hvilken profil kirken har, så folkekirkens medlemmer havner i den rigtige menighed.

Asser Skude, sognepræst i Kapernaum Kirke

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Ja. Det findes i dag i seks stifter, og jeg synes, vi skal stræbe mod at få det ud i alle stifter.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Ja, for jeg synes, det er halvhjertet at tilbyde velsignelse til homoseksuelle og et decideret vielsesritual til heteroseksuelle.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Ja, og der er to muligheder. Enten fjerner man vielsesritualet med retsgyldig virkning fra folkekirken, så man kun har et velsignelsesritual, som kan gælde for både heteroseksuelle og homoseksuelle. Eller man kan give homoseksuelle fuld ligestilling med et egentligt vielsesritual.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Ja, jeg vil gøre, hvad jeg kan.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Nej. Der skal være højt til loftet i folkekirken, og det skal være op til den enkelte præst, ligesom det er med vielse af fraskilte. Niels Henrik Olesen, sognepræst i Simon Peters Kirke

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Der er aktuelt mulighed for kirkelig markering af registreret partnerskab, hvilket jeg går ind for.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Nej.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Nej, ikke med juridisk gyldighed. Jeg går ikke ind for, at denne kirkelige markering skal have retsstiftende virkning og således sidestilles med en vielse af en mand og en kvinde.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Nej. Jeg vil ikke arbejde for en autorisering af kirkelige ritualer med retsvirkning hverken for homoseksuelle, for fraskilte, for enlige eller for andre grupper, der er karakteriseret på en særlig måde.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Præster skal ikke pålægges at udføre andre kirkelige handlinger end de nuværende.

Kaj Bollmann, Generalsekretær for Kirkefondet

Skal der være et velsignelsesritual for homoseksuelle?
Jeg har ikke noget imod, at der kommer et fast ritual, men jeg tror, at den nuværende velsignelseshandling vil være holdbar et stykke tid endnu.
Vil du selv arbejde aktivt for et autoriseret velsignelsesritual for homoseksuelle par?
Nej, for jeg mener ikke, det er påtrængende. Det fungerer nu, så hvorfor lave det om? Men jeg mener, at det skal muligt at få et velsignelsesritual i alle stifter.
Bør homoseksuelle kunne vies på samme måde som heteroseksuelle, med samme ritual?
Der er jeg i tvivl, og det er noget, jeg må overveje meget grundigt. Jeg har den holdning, at den juridiske del af ægteskabet bør flyttes helt ud af kirken.
Vil du selv arbejde aktivt for en lovændring, så der kommer vielse af homoseksuelle i kirken?
Nej, jeg vil hellere gå den anden vej, hvis der skal røres ved den nuværende ordning.
Skal præster pålægges at udføre velsignelse eller vielse af homoseksuelle par?
Præster er ikke forpligtede til at vie fraskilte, og der må man nok have den samme samvittighedsfrihed.