Prøv avisen

Højesteret har talt: Vielsesritual for homoseksuelle er helt i orden

Siden december 2014 har en lille flok sagsøgere sammen med foreningen "Med Grundlov skal Land Bygges" forsøgt at få tidligere kirkeminister Manu Sareen dømt for brud på Grundloven, da han i 2012 fik indført vielse af homoseksuelle i folkekirken. Foto: NICOLAI SVANE

Højesteret har nu afsagt dom i sagen om, hvorvidt indførelsen af vielser af homoseksuelle stred mod Grundloven

Det tog under to minutter for dommeren i Højesteret at sætte punktum i en over to år lang sag om folkekirkens selvbestemmelse. Klokken 12 i dag læste hun dommen højt for en tom sal, klappede sin bog sammen og forlod salen.

Siden december 2014 har en lille flok sagsøgere sammen med foreningen "Med Grundlov skal Land Bygges" forsøgt at få Kirkeministeriet og -ministeren dømt for brud på Grundloven, da de i 2012 fik indført vielse af homoseksuelle i folkekirken.

Foreningen, som har prædikanten Johny Noer i spidsen, har argumenteret for, at loven for vielse af homoseksuelle skulle trækkes tilbage, da Folketinget og regeringen hverken kan eller må regulere folkekirkens indre anliggender. De mente samtidig, at den daværende kirkeminister Manu Sareen havde tromlet henover uenighederne i folkekirken og blandt andet gået bag om ryggen på landets biskopper.

Denne anklage blev afvist af Østre Landsret sidste år, og Højesteret har efter det afsluttende retsmøde sidste torsdag nu også meldt ud, at staten ikke har forbrudt sig mod Grundloven ved at gøre vielser af homoseksuelle par til en fast del af den danske folkekirke.

I domsafsigelsen lyder det, at "kompetencen til at regulere folkekirkens forhold tilkommer lovgiv­ningsmagten og regerin­gen, der har et betydeligt skøn med hensyn til, hvilke grænser det evangelisk-lutherske be­kendelsesgrundlag sætter for en sådan regulering."

I en kommentar til dommen siger Kristeligt Dagblads kirkeredaktør Anders Ellebæk Madsen:

 "Dommen i sig selv er fuldstændig som forventet. Det virkeligt bemærkelsesværdige er, at der sættes en tyk streg under, at regeringen kan bedrive teologi i folkekirken. Man skal huske på, at daværende kirkeminister Manu Sareen tog sig indflydelse på enkelte ord i det ritual, der skulle bruges i folkekirken: 'Ægtefælle' i stedet for 'livsfælle'. Det er særligt problematisk fordi, vi ser en ny generation af politikere, som ingen teologisk viden har."

Læs hele dommen her