Løkke skal tale flygtninge med Cameron

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skal mandag møde den britiske premierminister David Cameron i London for at tale flygtninge og det britiske forhold til EU.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal på mandag mødes med den britiske premierminister David Cameron i London.

Temaerne vil blandt andet være flygtninge- og migrantkrisen samt det britiske forhold til EU. Det oplyser Statsministeriet.

Mødet kommer forud for, at EU-landene tirsdag og onsdag skal forsøge at nå til enighed om blandt andet fordelingen af 120.000 flygtninge. Dermed venter der en stor international uge for den danske statsminister, som onsdag er i Bruxelles til EU-topmøde om asylkrisen.

Forud for besøget i Downing Street 10 siger Lars Løkke Rasmussen:

- Storbritannien er en af Danmarks væsentligste partnere i EU. Vi ønsker, at Storbritannien fortsat skal have en stærk stemme i EU-samarbejdet.

- Danmark og Storbritannien har mange fælles interesser, ikke mindst i forhold til frihandel, udbygningen af det indre marked og styrkelse af medlemsstaternes konkurrenceevne, siger Lars Løkke Rasmussen.

Storbritannien har ligesom Danmark været skeptisk over for tilstrømningen af flygtninge og migranter og for nogle af de utilsigtede konsekvenser ved arbejdskraftens fri bevægelighed over grænserne.

Det gælder især muligheden for at andre landes EU-borgere kan kommer til Danmark - eller Storbritannien - og få adgang til samme ydelser som landets egne borgere.

Det sidste vil også være et tema for besøget, siger Lars Løkke Rasmussen:

- Vi ønsker også at arbejde sammen med Storbritannien om at modernisere EU-lovgivningen om velfærdsydelser, så vi sikrer, at reglerne er rimelige og kan fungere i et EU med 28 forskellige medlemslande, siger Løkke.

I valgkampen vakte det opsigt, da alle partierne i blå blok gik sammen om et udspil, som slog til lyd for at begrænse EU-borgeres adgang til danske velfærdsydelser.

Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative fastslog i udspillet, at de vil indføre optjeningsprincipper på dagpenge, kontanthjælp og børnecheck.

Samtidig var de borgerlige partier enige om at give entydig opbakning til Storbritanniens genforhandling af sit EU-medlemskab.

Lars Løkke Rasmussens besøg vil derfor også blive læst som en strømpil for linjen i den danske EU-politik.

Her har den danske statsminister senest markeret sig med sit udspil om at tage imod 1000 flygtninge ud af de 120.000 flygtninge, som EU-landene skal fordele i næste uge.

Til gengæld taler Lars Løkke Rasmussen for, at EU-landene finder en mere "realistisk" løsning på asylkrisen, hvor man også gør noget ved tilstrømningen ved EU's ydre grænser frem for kun at tale om fordeling og kvoter.