Prøv avisen

Asatroende: Kristendommen kom brasende og ødelagde det hele!

"Asatroende er en blandet skare. Jeg udtaler mig på egne vegne. Folk vil hudflette mig, er jeg sikker på, hvis jeg udtaler mig på vegne af alle. Men vi er mange, som vil mene, at kristendommens indførelse er den vigtigste begivenhed i vores religions historie," siver asatroende Loke Troldravn. Foto: Privatfoto

Asatroen er den eneste religion i verden, der var uddød, og så er kommet tilbage igen, siger Loke Troldravn, kommunikationsansvarlig i Forn Sidr

Hvad er den vigtigste hændelse i din religions historie?

Kristendommen. Den kom brasende lige pludselig. Den kom brasende og ødelagde det hele. Asatroen blev klemt ud i mørket og var tæt på at gå i glemmebogen. Det er en vigtig hændelse, men ikke en god hændelse. Men samtidig betyder det også noget religionshistorisk enestående. Asatroen er den eneste religion i verden, der var uddød, og så er kommet tilbage igen. Det er jo positivt.

Var asatroen helt væk?

Ja det var tæt på. Det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Det er svært at vide, hvordan det er foregået i gamle dage, da guderne blev dyrket sidste gang. Troen på de nordiske guder var der jo, men det er sværere at vide med ritualerne. Når vi bloter, står vi altid i en cirkel. Det er der faktisk ikke noget historisk belæg for, men det giver mening. Alle kan se hinanden. Det virker naturligt. Sådan har man sikkert også gjort tidligere. Nogle ting kan være på en måde, som vi ved har foregået. Nogle ting genopfindes. Vi prøver tingene af. Det er både en gammel tro og en ny tro. For nylig er der udkommet en bog ´Hil Thor hil Odin Version 2.0´, og det er egentlig meget rammende. Vi har taget noget gammelt og fornyet det.

Er der forskel på jeres måde at forstå historien på og så jødedommen for eksempel, hvor historiske begivenheder spiller en meget stor rolle?

Ja, det giver en større åbenhed, at vi ikke ved så meget om, hvordan religionen var førhen. Vi er ikke afvisende over for nye ting som for eksempel homovielser. Det har vi det fint med.

I vikingetiden er der et begreb, der hed 'Ergi', som betyder det at en mand optrådte kvindagtigt. Hvis man var homoseksuel i vikingetiden, gik man godt nok stille med dørene, det gjorde man. Det var en kultur præget af krig. Begrebet 'Ergi' arbejder vi med stadigvæk. Nu er det en person, der ikke står ved, hvem man er. At være homoseksuel er okay, bare man står ved det.

Med hensyn til vores forhold til historien, er det positivt, at vi har mulighed for at udvikle os og følge med tiden. Jeg ser jødedom, som du nævnte før, som meget plaget af stilstand. Stilstand er det samme som tilbagegang, man bliver jo overhalet af verden.

Kan du nævne nogle nyere historiske begivenheder, der har betydning for din religion?

Ja, det at vi er blevet godkendt som trossamfund, det er en stor ting. Vi har fået tilladelse til at forrette overgangsritualer for eksempel knæsætning (ritual hvor faderen sætter barnet på sit knæ, red.). Der går faderen ind og vedkender sig ansvar for barnet. Det passer super sammen med den moderne familiestruktur. I vikingetiden var det ikke altid faderen, som tog ansvaret i forbindelse med knæsætning. Hvis naboen var blevet slået ihjel i krig, kunne man gå ind og tage barnet til sig og sige: nu er barnet mit ansvar. I vore dage med sammenbragte familier går faderen ind om det er den biologiske eller ej er lige meget og aflægger ed på at tage sig af barnet. Og i asatroen er en ed ubrydelig.

Asatroende er en blandet skare. Jeg udtaler mig på egne vegne. Folk vil hudflette mig, er jeg sikker på, hvis jeg udtaler mig på vegne af alle. Men vi er mange, som vil mene, at kristendommens indførelse er den vigtigste begivenhed. Men det er svært at tænke begivenhederne særskilt om det vigtigste var det, at vi blev væk, eller at vi kom tilbage igen eller at trossamfundet blev godkendt. De er alle tre vigtige begivenheder.

Kan man lære noget af den vigtigste begivenhed?

Vi kan lære, at vi én gang er blevet møvet ud af kristendommen det skal vi ikke gøre igen!

Da kristendommen kom til Norden gjorde den meget for at være spiselig. Jesu fødsel blev for eksempel ikke fejret om vinteren. Hvis de kære vise mænd skulle følge stjernen eller kometen på det tidspunkt, man ved, at den blev observeret, skulle Jesus være født i april, mener jeg. Men de kristne, der kom til Norden, tænkte, hvordan gør vi det spiseligt?

I asatroen fejrer vi midvinter, som er årets korteste dag omkring den 21. december. De kristne lavede så Jesu fødsel til den 24. december, så midvinter og fødsel kunne være en fælles fest, og det blev lidt mere spiseligt. Asatroen havde også masser af guder i forvejen, så Jesus var velkommen. Og på den måde blev kristendommen sneget ind af bagdøren til det kun blev én gud Jesus. Det er en skam, for det giver et meget mandsdomineret samfund.

Er der en historisk begivenhed, som har en betydning for dig personligt?

Ja, det havde en personlig betydning for mig, at vi fik vores egen gravplads. Jeg ville være ked af at blive kylet ned i kristen jord. Nogle asatroende er ligeglade, men jeg har det omvendt. Jeg vil i asatro jord. Heldigvis har vi ikke haft meget brug for gravpladsen. I pressen var der en historie om en ung mand, der druknede under en dykkertur i Norge. Han hed Mikkel og var asatroende. Han ligger nu på gravpladsen i Odense i et hjørne af Assistenskirkegården, som Kirkeministeriet har afstået.

På gravpladsen står der store sten i form af et skib. I gamle dage, når høvdingen døde, blev han brændt sammen med skibet ude på vandet. Høvdingen rådede jo gerne over byens skib, det var faktisk meget få, der havde skibe. Så traditionelt har det været skik, at man blev begravet med store sten formet som et skib, hvis man ikke havde råd til et rigtigt skib. På gravpladsen i Odense er der en stor skibssætning, man bliver ligesom sat ned i et skib. Vi er meget glade for gravpladsen. Vi vil gerne med tiden have flere gravpladser.