Vikingerne

I disse år har vikingetiden større fokus end nogensinde. Det viser sig gennem nye arkæologiske fund, ambitiøse museumsprojekter og, fagbøger, men også på tv, teater og til lokale vikingetræf. I en ny lyd- og artikelserie undersøger Kristeligt Dagblad, hvor meget vi ved om vikinger, og hvorfor deres tidsalder fascinerer så mange her 1000 år efter.
1. Lydserie: Vikingerne vender tilbage
Vikingerne vender tilbage

Viking har været ”brand” og livsstil i over 100 år

1914 blev Blyantfabrikken Viking grundlagt i København, og i 1952 anlagde 669 Frederikssund-borgere store fuldskæg som opvarmning til det første vikingespil i byen. Vikingerne har præget hele den nyere danske kulturhistorie

Vikingerne vender tilbage

Vikingernes lange rejse fra banditter til nationalhelte og souvenirs

De gamle nordiske sagaer beretter om vikinger, der ikke var nordboer, men kom fra Marokko eller Asien, påpeger historikeren Anders Lundt Hansen. Han kæmper for at udvide forståelsen af, hvad ordet viking egentlig betyder

Vikingerne vender tilbage

Kong Harald gjorde Jelling til symbol på magt og tro

For 10 år siden blev forskernes viden om Jelling udvidet med fundet af vikingetidens største palisade. Men ifølge Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling, var formålet med palisaden ikke at forsvare en by, for Jelling var ikke en bosættelse af betydning. Formålet med Jelling-anlægget var symbolik og historiefortælling

Vikingerne vender tilbage

Vikingernes magt skabtes af sejl, planker og mod

Ifølge Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde hænger Skandinaviens udvikling fra 600- til 1000-tallet fra en håndfuld småriger til et imperium tæt sammen med den udvikling, skibsteknologien gennemgik i perioden. Vi stod til søs med ham på Roskilde Fjord for at finde ud af, hvad der var så fantastisk ved vikingernes skibe

Vikingerne vender tilbage

Vikingernes historie begynder i nutidens Tyskland

Forsvarsværket Dannevirke og 800-tallets metropol Hedeby er netop erklæret verdenskulturarv. Stederne spillede ifølge arkæolog og museumsinspektør Jeanette Varberg en afgørende rolle for danernes rige ved vikingetidens begyndelse

2. Fakta om vikingerne

Oversigt: De danske vikingers konger

Fra Angantyr til Knud den Hellige - her er et overblik over kongerne, som regerede Danmark i vikingetiden

Quiz: Hvad ved du om de danske vikinger?

Vikinger er populære som aldrig før. Men hvor meget ved du egentlig om de nordiske forfædre? Test din viden her gennem 9 spørgsmål

Sådan var vikingerne i virkeligheden

Havde vikinger overhovedet horn på hjelmene, og var de blot nogle dumme, snavsede bøller? Der er mange mere eller mindre usande historier om de nordiske krigere, og her bliver otte af dem afmystificeret

Tidslinje over vikingetiden: Fra grundlæggelsen af Ribe til mordet på Knud den Hellige

Vikingerne er over os. De er på museer, de dukker op i litteraturen, og de kan opleves i storslåede tv-serier. Og så er de omdrejningspunktet for Kristeligt Dagblads nye lydserie ”Vikingerne vender tilbage”. Men hvornår var det nu lige, at de nordiske søfarere blev kristne? Og i hvilket årstal begyndte plyndringstogterne? Få det fulde overblik her

Opfindelser, der ændrede vikingernes liv

Vikingeskibet gjorde det muligt for nordboerne at drage ud i verden og bringe genstande, der revolutionerede datidens samfund, med hjem. Her er fem betydningsfulde teknologiske fremskridt fra vikingetiden

3. Vikingernes tro

Da kristendommen indtog vikingernes verden

Nationalmuseet slog i weekenden dørene op for en stor særudstilling, hvor genstande fra 12 lande tegner et nuanceret og opdateret billede af vikingerne

Der er ingen modsætning mellem vikingernes tro på Kristus og på Odin

Modsætningsforhold mellem vikingernes tro på Kristus og på Odin er en myte. For de tidligste kristne i Danmark symboliserede Odin og Thor vikingernes jordiske tilhørsforhold, mens Kristus betegnede det himmelske eller åndelige tilhørsforhold, skriver forskningsbibliotekar

Vikinger var allierede med jøder og muslimer

Historiebøgerne om vikingernes færd skal i vid udstrækning skrives om, mener den islandske ph.d. i historie Thorir Jonsson Hraundal. Han har gransket de arabiske kilders fortællinger om vikingernes bedrifter mod øst og dermed mødet mellem muslimer og nordiske hedninge

Boguddrag

Forfatter til ny bog: Det var de ukendte missionærer, der gjorde vikingerne kristne

Ofte begrundes overgangen til kristendom i Danmark økonomisk og strategisk fra kongen og nedefter. Men arkæologiske fund fra de senere år fortæller en anden historie. Det er på tide, at vi genopdager den franske munk Ansgar og hans mission mod nord, mener forfatter til bogen "Da vikingerne mødte korset"

Boguddrag

Ansgar var munken, der lykkedes med at kristne danerne

Den franske kejser Ludvig den Fromme sender i 800-tallet den unge munk Ansgar til Daneriget for at prædike den kristne tro. Ansgar er en overset apostel i Danmarkshistorien, mener Torben Bramming, der har skrevet bogen ”Da vikingerne mødte korset”. I dette kapitel tager forfatteren os med i skildringen af den nordiske religion og det samfund, der mødte munken Ansgar, da han kom til Danmark

4. Vikingerne i verden

Roskilde vil være monument over skibstradition i verdensklasse

I stedet for den ikke længere fredede museumsbygning drømmer direktøren for Vikingeskibsmuseet i Roskilde nu om at anlægge en hel vikingehavn, flere udstillingssale og at få vikingernes byggemetoder optaget på Unescos liste over immateriel verdensarv

Boguddrag

Forfatter: Vikingerne var fjenden, som ingen kunne bekæmpe

Vikingernes maritime evner gjorde dem svære at besejre. De var dygtige handelsmænd, og tog genstande som sølv og Buddhafigurer med hjem fra togter langt, langt væk. Forfatter Michael Pye tager i dette kapitel læseren med i beretningen om nordboernes indflydelsesrige position, som, han mener, har sat et stort præg på den moderne tidsalder

En sejltur i vikingernes kølvand giver ny viden

Med et skibstogt fra Nanortalik i Sydgrønland til Nuuk oppe ad vestkysten i en rekonstruktion af et lille vikingeskib frembragte otte danske sejlere ny videnskabelig viden om de sagnomspundne nordboere og deres liv i Grønland

Da vikingerne drog østpå

Det er oftest rejserne mod vest, der præger fortællingen om vikingetiden. Men også i Rusland, Tyrkiet og Irak finder man spor efter vikingerne, skriver museumsinspektør Jeanette Varberg

Vikingerne røvede også kulturelle idéer og kristne symboler

Vikingernes kontakt med omverdenen omfattede mere end klosterran, plyndringer og voldtægt. Et igangværende forskningsprojekt på Nationalmuseet tegner et mere nuanceret billede af vikingerne som rejsende og handelsmænd, der mødte fremmede kulturer med et åbent sind og tog en del af det hele med sig hjem

Boguddrag

Harald Blåtands tid var præget af dansk-tyske stridigheder

Jellingmonumentet er uløseligt forbundet med Harald Blåtand. Men det er ikke det eneste, den store konge efterlod sig. Trelleborg og Dannevirke er arkitektoniske værker, der vidner om en tid med en aggressiv politik, der endte med at koste Harald livet, skriver historiker og arkæolog Klaus Ebbesen i dette uddrag fra bogen "Jelling"

5. Runesten og vikingernes sprog
Historie

Runesten fortæller om magt, heltemod, kristentro og forbandelser

De ældste skriftlige vidnesbyrd, vi har i Danmark, kan læses på 260 runesten. Igennem seks år har runologen Lisbeth M. Imer og fotografen Roberto Fortuna studeret dem alle, og de to udgiver nu bogen ”Danmarks runesten”. Enkeltvis er teksterne sjældent meget mere en én persons erindring om en anden. Men tilsammen fortæller de os, hvad der virkelig betød noget for vikingetidens danskere

Vikingernes danska tungu

Islændinge ville formentlig kunne forstå dele af vikingernes sprog, mens dansk er meget langt fra den ”danska tunga”

6. Vikingerne i dag

Når danskerne vil skille sig ud, dyrker vi vikinger

Ifølge historiker lever vi i en ny vikingetid, der blev indledt med det danske europamesterskab i fodbold i 1992 og forstærkes af opløsningstendenser i forholdet til EU. For 1000 år siden havde danerne en etnisk bevidsthed, men ingen national identitet i nutidig forstand, konkluderer ph.d.-afhandling

Interview

Som viking kommer Morten tilbage til sine rødder

Vikinger er populære som aldrig før, og nogle danskere bruger al deres fritid på forfædrene. 52-årige Morten Kristensen Wium er en af dem

Vikingerne vender tilbage

Vikingedyder bliver management-teori

I en ekstremt foranderlig tid klarer nordisk kultur og erhvervsliv sig så godt, at det har vakt hele verdens opmærksomhed. Engelsksproget ledelsesbog søger 1000 år tilbage og finder forklaringen på Nordens nutidige succes i vikingetiden

Forestillingen om vikingerne fortryller stadig danskerne

Vikingerne er i gang med at invadere populærkulturen på samme måde, som de engang erobrede de engelske kyster. Det er Grand Prix-vikingen ”Rasmussen”, der lørdag dyster i Eurovision-finalen, et eksempel på. Historiker forklarer, hvorfor vikingerne er så populære

Vikingerne er in som aldrig før

En tværeuropæisk organisation vil give vore forfædre oprejsning og udnytte vikingernes popularitet til at øge turismen over grænserne

Romantiserede vikinger er blevet et nordisk brand

I aften forsøger Danmark at vinde Melodi Grand Prix ved hjælp af en figur, som oprindelig stod for sørøveri, vold og barbari. Ifølge historiker er der sket så gennemført en omfortælling af vikingernes historie, at projektet kan lykkes

Danske vikinger gav briterne tæv - og humor

Briterne betragter deres underspillede humor som en nationalskat. Men måske var det i virkeligheden danske vikinger, der gav dem deres sarkastiske sans

Vikingetiden er under genopbygning

Netop nu bygges Danmarks største vikingehus i Lejre, arkæologer foretager verdens største vikingeudgravning i Ribe, og vikingernes metropol, Hedeby, er verdenskulturarv. Men samtidig med at forskere finder ny viden, dyrker mange de nationale vikingemyter

7. Forskning og arkæologi om vikinger

Forskeren der opfandt vikingetiden

Arkæologen og historikeren Jens Jacob Asmussen Worsaae spillede en hovedrolle i 1800-tallets konstruktion af vikinger som indbegrebet af dansk folkeånd

Arkæologer finder Danmarks ældste strengeinstrument

Fundet af en lyre i Ribe er ifølge professor et vidnesbyrd om, at den rigdom, det forfinede håndværk og de egentlige bydannelser, som forbindes med vikingetiden, allerede eksisterede omkring år 720

En sejltur i vikingernes kølvand giver ny viden

Med et skibstogt fra Nanortalik i Sydgrønland til Nuuk oppe ad vestkysten i en rekonstruktion af et lille vikingeskib frembragte otte danske sejlere ny videnskabelig viden om de sagnomspundne nordboere og deres liv i Grønland

Småbørn leger sig til viden om vikinge-verdensarv

På Unesco-konference i denne uge blev det slået fast, at Nordens verdenskulturarv ikke kun skal være turistattraktioner, men også bevidst appellere til børns sanser og nysgerrighed. Helt ned i femårsalderen er det muligt at forstå magt- og trosskiftet i vikingetiden, siger projektleder

8. Seneste artikler
Boguddrag

Historiker: Vikingetiden bør afskaffes

Vikingetiden er en nationalromantisk forestilling, der blev fremstillet i 1800-tallet, mener forfatter og historiker Anders Lundt Hansen. I sin bog ”Sølv, blod og kongemagt” advokerer han for helt at afskaffe v-ordet, fordi det gengiver fortiden ukorrekt. Læs et uddrag af bogen her

Boguddrag

Harald Blåtands tid var præget af dansk-tyske stridigheder

Jellingmonumentet er uløseligt forbundet med Harald Blåtand. Men det er ikke det eneste, den store konge efterlod sig. Trelleborg og Dannevirke er arkitektoniske værker, der vidner om en tid med en aggressiv politik, der endte med at koste Harald livet, skriver historiker og arkæolog Klaus Ebbesen i dette uddrag fra bogen "Jelling"

Vikingerne vender tilbage

Kong Harald gjorde Jelling til symbol på magt og tro

For 10 år siden blev forskernes viden om Jelling udvidet med fundet af vikingetidens største palisade. Men ifølge Adam Bak, museumsinspektør ved Kongernes Jelling, var formålet med palisaden ikke at forsvare en by, for Jelling var ikke en bosættelse af betydning. Formålet med Jelling-anlægget var symbolik og historiefortælling

Vikingerne vender tilbage

Vikingedyder bliver management-teori

I en ekstremt foranderlig tid klarer nordisk kultur og erhvervsliv sig så godt, at det har vakt hele verdens opmærksomhed. Engelsksproget ledelsesbog søger 1000 år tilbage og finder forklaringen på Nordens nutidige succes i vikingetiden

Boguddrag

Forfatter: Vikingerne var fjenden, som ingen kunne bekæmpe

Vikingernes maritime evner gjorde dem svære at besejre. De var dygtige handelsmænd, og tog genstande som sølv og Buddhafigurer med hjem fra togter langt, langt væk. Forfatter Michael Pye tager i dette kapitel læseren med i beretningen om nordboernes indflydelsesrige position, som, han mener, har sat et stort præg på den moderne tidsalder

Vikingerne vender tilbage

Vikingernes magt skabtes af sejl, planker og mod

Ifølge Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde hænger Skandinaviens udvikling fra 600- til 1000-tallet fra en håndfuld småriger til et imperium tæt sammen med den udvikling, skibsteknologien gennemgik i perioden. Vi stod til søs med ham på Roskilde Fjord for at finde ud af, hvad der var så fantastisk ved vikingernes skibe

Roskilde vil være monument over skibstradition i verdensklasse

I stedet for den ikke længere fredede museumsbygning drømmer direktøren for Vikingeskibsmuseet i Roskilde nu om at anlægge en hel vikingehavn, flere udstillingssale og at få vikingernes byggemetoder optaget på Unescos liste over immateriel verdensarv

Tidslinje over vikingetiden: Fra grundlæggelsen af Ribe til mordet på Knud den Hellige

Vikingerne er over os. De er på museer, de dukker op i litteraturen, og de kan opleves i storslåede tv-serier. Og så er de omdrejningspunktet for Kristeligt Dagblads nye lydserie ”Vikingerne vender tilbage”. Men hvornår var det nu lige, at de nordiske søfarere blev kristne? Og i hvilket årstal begyndte plyndringstogterne? Få det fulde overblik her

Quiz: Hvad ved du om de danske vikinger?

Vikinger er populære som aldrig før. Men hvor meget ved du egentlig om de nordiske forfædre? Test din viden her gennem 9 spørgsmål

Se flere