Forfatter: Derfor er det så svært at modtage kritik – og sådan bliver du bedre til det

Vi mennesker vil gerne accepteres, anerkendes og elskes, og derfor er vi følsomme over for kritik. Men det er en meget vigtig ting at kunne forholde sig til for at vokse – både menneskeligt og fagligt – og for at kunne indgå bedst muligt i relationer med andre, mener forfatter til bogen "Gaven i kritik". Læs et uddrag af bogen og få fem gode råd til, hvordan du bliver bedre til at modtage kritik

Måske kan du nikke genkendende til det? De fleste mennesker har en ”indre kritiker”. Nogle har sågar et helt panel af stemmer, som korrigerer dem, dømmer dem og skælder dem ud, når de har ”lavet fejl”. I virkeligheden har stemmerne en positiv hensigt, og det er at sikre, at du ikke gør noget ”forkert” og risikerer kritik og afvisning udefra, skriver forfatter Maj Bjerre.
Måske kan du nikke genkendende til det? De fleste mennesker har en ”indre kritiker”. Nogle har sågar et helt panel af stemmer, som korrigerer dem, dømmer dem og skælder dem ud, når de har ”lavet fejl”. I virkeligheden har stemmerne en positiv hensigt, og det er at sikre, at du ikke gør noget ”forkert” og risikerer kritik og afvisning udefra, skriver forfatter Maj Bjerre. Foto: Ritzau Scanpix/Iris.

Selvom en kritik er konstruktiv, så kan det godt være svært at tage imod den alligevel. Helt grundlæggende vil vi mennesker gerne accepteres, anerkendes og elskes, og vi er især følsomme overfor informationer, der kan indikere det modsatte. Derfor har vi ”ansat” dele af os selv, som ud fra vores erfaringer hjælper os med at korrigere og optimere vores adfærd. For mig findes der ingen værre kritiker end mig selv. Jeg er ofte langt hurtigere end de fleste af mine medmennesker til at dømme mig selv i en situation. Måske kan du nikke genkendende til det? De fleste mennesker har en ”indre kritiker”. Nogle har sågar et helt panel af stemmer, som korrigerer dem, dømmer dem og skælder dem ud, når de har ”lavet fejl”. I virkeligheden har stemmerne en positiv hensigt, og det er at sikre, at du ikke gør noget ”forkert” og risikerer kritik og afvisning udefra. Der findes nok ikke noget værre end den indre stemme, som fortæller dig, at du ikke er god nok. Problemet er nemlig, når du så får kritik udefra, at det nærmest bliver en bekræftelse på, hvad din indre stemme har sagt. ”Den indre kritiker” vil i virkeligheden gerne hjælpe dig til at gøre dit bedste, den har bare ikke en særlig hensigtsmæssig måde at gøre det på. Det samme gælder, når du modtager kritik udefra. Ofte vil andre give dig kritik for at hjælpe dig eller bringe et resultat i den ”rigtige” retning, de kan bare være mere eller mindre gode til at overlevere budskabet, og hvem siger i øvrigt, at det, de siger, er sandt?

Hvordan vi tager imod kritik og feedback afhænger ikke altid af, hvilken form den bliver serveret i. Hvorvidt vi er ”robuste” og har overskud til at tage imod kritik, afhænger også af vores dagsform, om vi er stressede, timingen, hvor åbne vi er, hvor det bliver sagt, og hvem der siger det. Nogle gange kan det ramme hårdere end andre.

Stress
Det er klart, at hvis vi er stressede, så er vi knapt så robuste. Stress påvirker en på mange forskellige måder, og overskuddet til at håndtere selv små ting kan vakle, herunder kritik. Hvis vi i forvejen er pressede, så kan selv den mest konstruktive feedback føles som kritik.

Søvn
Hvis vi ikke har fået sovet nok i løbet af natten eller på anden måde har sovet dårligt, så bliver vi hurtigt påvirket. En god nats søvn har direkte effekt på både på vores mentale og psykiske helbred og overskud. Mangel på søvn gør os følelsesmæssige ustabile, og så skal der ikke meget til, før man tager kritik lidt tungere, end nødvendigt er. Det samme gælder faktisk også, når man skal give feedback. Hvis man ikke har et mentalt og psykisk overskud, så har man større tendens til at miste besindelsen eller opføre sig uacceptabelt.

Hvad
Nogle gange kan vi være mere følsomme over at blive kritiseret på visse områder end andre. Hvis jeg for eksempel virkelig har brugt en stor portion energi på noget, så er jeg oftest også mere følsom overfor feedback, som ikke er udelukkende positiv, selvom kritikken måtte være relevant i forhold til at få det bedste resultat. Når vi er lukkede for ideer, hører vi kritik, og når vi er åbne for kritik, får vi gode råd.

Hvor
Når vi skal modtage kritik fra andre, så fungerer det oftest bedst, hvis det foregår under fire øjne. Vi er sårbare når vi åbner op for kritik og feedback, og hvis vi taber ansigt eller føler os ydmyget, så er det bare svært for os at åbne op og høre budskabet.

Hvem
Det er ikke lige meget hvem, der giver en feedback. Jeg har det personligt sådan, at nogle mennesker nemmere kan give mig kritik end andre. Der er bare forskel. Mine tætte veninder kan komme af sted med at sige mere end andre, jeg ikke kender så godt. For andre kan det være omvendt. Der kan det ramme hårdere, når feedbacken kommer fra de nære relationer, og en fremmed kan få lov at give en feedback, som går tæt på.

Kritik og feedback er upersonlig

Vi glemmer ofte både som modtager og afsender, at kritik er upersonlig. Med det mener jeg, at når vi giver en anden kritik, så siger kritikken ofte mere om afsenderen end om modtageren. Kritikken siger mere om afsenderens model af verden, hvordan de ser noget, hvad de tænker og oplever og ikke så meget om, hvad modtageren har gjort eller ikke gjort. Forvirringen opstår i mange tilfælde, fordi afsenderen ikke tager ansvar for sin udmelding, når han/hun giver en vurdering og tilbagemelding. Derudover glemmer modtageren, at det er afsenderens mening og syn på verden denne giver udtryk for og ikke en dom, som er den altoverskyggende sandhed. Både som modtager og afsender skal vi huske, at man ikke nødvendigvis er et ubetænksomt menneske, fordi man har gjort noget, der opleves ubetænksomt af andre. Når kritik og feedback tager udgangspunkt i en dom eller i personen frem for personens adfærd, så gør vi kritik personlig, og det er ikke hensigtsmæssigt for en god dialog. Hvis man starter med ”Du er …”, så går man efter personen og ikke efter bolden. Når vi er modtager, tolker vi ofte kritikken som personlig, selvom den ikke er personlig ment. Det gør vi, f.eks. når vi undskylder og omsætter kritikken fra noget vi har gjort , til noget vi er . ”Det er nok fordi, jeg er …” Det skal vi øve os i at lade være med. Når vi virkelig forstår at kritik er upersonlig, så kan vi bedre tage ansvar for vores feedback til andre, og det bliver samtidig meget lettere for os at være åben for kritik, uanset hvordan den er pakket ind.

Ikke to mennesker ser og oplever verden helt ens, og det er nemt at glemme. Nogle gange kan det være så svært for os at forstå, at andre mennesker ikke kan se det, vi ser. Det er altid igennem vores helt personlige filter, at vi oplever andre mennesker og verden. Det er som et sæt briller, der har en helt speciel nuance og som afspejler en referenceramme, som er skabt af vores historie, vores opdragelse, vores værdier, kultur og de overbevisninger vi har taget til os i løbet af vores liv. Der er ikke to mennesker i verden, der har samme indre oplevelse, som lægger mærke til præcis de samme ting, eller tolker alting helt ens. Du kender sikkert eksemplet med to søskende, som har haft de samme forældre, stort set oplevet de samme begivenheder, men alligevel kan deres oplevelser af deres barndom være markant forskellige, men ingen af dem er forkerte.

Som afsender skal man huske: Din feedback og kritik er i virkeligheden, hvordan du ser og oplever noget og/eller andre. Det er verden set med dine øjne. Det er din reaktion på noget, du oplever, og ikke en endegyldig sandhed.

Som modtager skal man huske: Kritik er i virkeligheden en andens mening og holdning til, hvordan de ser og oplever dig, og det du gør. Det afgørende er ikke det, de siger, men den betydning, du giver det.

Sådan bliver du bedre til at modtage kritik

Forbered dig på at få kritik
Sørg for at være nærværende og have tid. Det er i orden at sige ”Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige, men har ikke tid lige nu, kan vi tage den senere?” (Husk at give et bedre tidspunkt). Lyt til hvad der bliver sagt og ikke hvad du tror, der bliver sagt.

Du er ikke dine handlinger
Husk, du er ikke dum, fordi du gør noget dumt. En stor del af problemet ved at modtage kritik er, at vi tager det personligt, når nogen kritiserer noget, vi har gjort. Kritik er ikke personligt, og vi skal lade være med at gøre det personligt.

Lyt, evaluer – måske har de ret
Du gør altid det bedste, du kan med den viden, du har på et givent tidspunkt. Hvis du bliver klogere, er det okay, men bebrejd ikke dig selv. Indrøm, at du nu ser verden på en ny måde (først og fremmest overfor dig selv). Tag ansvar og gør noget andet, hvis det giver mening og er muligt. Kom ind i en cyklus, hvor du lytter til kritik, evaluerer og hele tiden forbedrer dig.

Vær løsningsorienteret
Fokusér på løsningen frem for problemet. Forstår du ikke kritikken, så spørg, indtil du forstår indholdet af kritikken. Tit fokuserer folk på problemet, når de giver kritik, mens det er løsningen, der har værdi for dig. Bed kritikeren give konkrete eksempler på, hvad der ikke fungerer, og hvad der ville fungere bedre for dem. Så du har noget konkret at arbejde videre med.

Sig tak
Værdsæt, at de siger det til dig frem for andre. Var de ligeglade, hørte du intet, så husk at sige tak for deres synspunkt. Hvis du ”vender” kritikken til noget positivt, er det nemt at sige tak, fordi du ved, at kritikerne har de bedste hensigter, selvom de måske ikke har den mest elegante måde at formidle det på.